ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI

 

 

 

Lublin, 21 listopada 2014 r.

Nr 862/Gł/2014

 

 

D E K R E T

utworzenia parafii

pw. św. Jana Kantego

w Lublinie

na terenie dekanatu Lublin – Zachód

 

 

Mając na uwadze troskę o dobro duchowe wiernych Archidiecezji Lubelskiej - na mocy kanonu 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego - eryguję kanonicznie parafię pw. św. Jana Kantego, na terenie dekanatu Lublin - Zachód, przez wyłączenie z parafii pw. Matki Bożej Różańcowej, pw. bł. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie oraz pw. Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Konopnicy.

Do nowej parafii należeć będą osoby mieszkające przy: ul. Granitowa (strona nieparzysta), ul. Jana Pawła II (strona parzysta - od ul. Granitowej do Al. Kraśnickiej),  Al. Kraśnicka (strona parzysta – od nr 152 do nr 168a), ul. Kacza (projektowana – strona parzysta, do ul. Węglinek), ul. Węglinek (strona parzysta - od nr 12 do nr 78 i strona nieparzysta – od nr 15 do nr 79), ul. Gęsia (strona nieparzysta – od nr 11 do końca i strona parzysta – od nr 14 do końca), ul. Berylowa, ul. Cyrkoniowa, ul. Czapla, ul. Gawronia, ul. Gołębia, ul. Granatowa, ul. Jantarowa, ul. Jaspisowa, ul. Jemiołuszki, ul. Koralowa, ul. Kryształowa, ul. Kwarcowa, ul. Lisia, ul. Onyksowa, ul. Perlicza, ul. Rysia, ul. Sójki, ul. Strusia, ul. Szpacza, ul. Wróbla.

Tymczasową siedzibą parafii pw. św. Jana Kantego są budynki parafii pw. Matki Bożej Różańcowej przy ulicy Bursztynowej 20 w Lublinie. Do czasu powstania kaplicy parafialnej wierni nowej parafii mogą korzystać z posług religijnych w parafiach dotychczasowych.

Tekst niniejszego dekretu należy podać wiernym do wiadomości w kościołach pw. Matki Bożej Różańcowej, bł. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie oraz pw. Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Konopnicy.

Duszpasterzom i Wiernym nowej parafii przesyłam serdeczne pozdrowienia w Panu i błogosławię na trud i radość budowania wspólnoty na fundamencie, którym jest Chrystus.

 

 

 

+ Stanisław Budzik

Arcybiskup Metropolita  Lubelski

 

ks. Krzysztof Kwiatkowski

 Kanclerz