Instytucje » Seminarium DuchowneMETROPOLITALNE SEMINARIUM DUCHOWNE


ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6
skr. poczt. 214
20-105 Lublin

tel. centrali 81 743 65 05; 81 743 65 11
tel./fax kancelarii 81 743 66 69
e-mail: seminarium@kuria.lublin.pl
http://seminarium.kuria.lublin.pl

Konto Kredyt Bank S.A.: 88 1500 1520 1215 2000 9394 0000


Rektor:
ks. dr Marek Słomka
Prorektor:
ks. dr hab. Jarosław Marczewski
Prefekci:
ks. mgr lic. Paweł Bartoszewski
ks. mgr lic. Grzegorz Bogdański
ks. mgr Zdzisław Szostak
Ojcowie duchowni:
ks. dr Marek Gątarz
ks. dr Andrzej Krasowski
ks. dr Jan Miczyński
Dyrektor administracyjny:
ks. dr Andrzej Oleszko


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
METROPOLITALNEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W LUBLINIE


ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6, 20-105 Lublin
tel. 81 743 65 05 w. 367
e- mail: tps@diecezja.lublin.pl
www.seminarium.kuria.lublin.pl

konto: Bank Pekao S.A. 76 1240 5497 1111 0000 5006 4049

Sekretarka:

Agnieszka Matys


Archidiecezja Lubelska - Seminarium Duchowne

do góry strony
STRONA GŁÓWNA