Biskupi » Biskup Artur Miziński


Biskup dr hab. Artur Grzegorz Miziński urodził się 13 lutego 1965 roku w Opolu Lubelskim jako syn rolników z miejscowości Wandalin (parafia Boby, archidiecezja lubelska) Przemysława i Anny z domu Stochmal. Ma dwie siostry, z których jedna jest siostrą zakonną w Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Betańskiej, druga założyła rodzinę. W latach 1971-1979 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach. Liceum Ogólnokształcące w Kraśniku Fabrycznym ukończył w roku 1983.

W październiku 1983 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Święcenia diakonatu przyjął w katedrze lubelskiej 31 marca 1988 r. Seminarium i studia teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył w listopadzie 1988 r. z tytułem zawodowym magistra teologii, na podstawie pracy magisterskiej Rola chrześcijaństwa w życiu narodu polskiego w ujęciu arcybiskupa Józefa T. Teodorowicza. Po otrzymaniu święceń prezbiteratu w Archikatedrze Lubelskiej z rąk ówczesnego biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka w dniu 23 marca 1989 roku pracował jako wikariusz w parafii pod wezwaniem św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim (1989-1991), a następnie w parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana w Lublinie (1991-1992).

W czerwcu 1992 roku został skierowany na studia w zakresie prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Tam 24 czerwca 1994 roku, uzyskał licencjat w zakresie prawa kanonicznego. Następnie na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim odbył studia doktoranckie zakończone w dniu 14 czerwca 1996 roku obroną pracy doktorskiej pt. Ruolo preminente dell Ordinario nel processo penale canonico secondo la normativa del Codice di Diritto Canonico del 1983 (promotor prof. Zbigniew Suchecki OFM). W latach 1996-1999 odbył studia w Studium Rotalnym przy Trybunale Roty Rzymskiej zakończone zdanym egzaminem i otrzymaniem tytułu adwokata Roty Rzymskiej.

Od września 1999 roku sprawuje urząd adwokata stałego przy Sądzie Metropolitalnym w Lublinie, od 1 lutego 2000 roku pełnił funkcję wicekanclerza, a od 24 sierpnia 2000 roku do 3 maja 2004 roku urząd kanclerza Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Od grudnia 2000 roku jest kanonikiem gremialnym Kapituły Archikatedralnej w Lublinie.

Od 1 października 1999 roku rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, najpierw jako asystent, a od 2001 roku jako adiunkt. Od 2003 roku jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL.

W dniu 3 maja 2004 roku został mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Lubelskiej (tyt. Tarasa in Numidia). Jest osiemnastym biskupem pomocniczym w historii Kościoła lubelskiego.

Jako motto swojej posługi biskupiej wybrał słowa "Zaufałem miłosierdziu Twemu" (Ps 13,6).

Święcenia biskupie przyjął w Archikatedrze Lubelskiej w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 30 maja 2004 roku.

Od 8 marca 2005 roku pełni funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Prawników, a od 18 października 2006 jest członkiem Rady Prawnej KEP. W roku 2005 został przyjęty jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Od 9 grudnia 2008 wchodzi w skład Komisji XIV Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie. Od 8 marca 2010 r.  jest członkiem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP.


ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
20-105 Lublin
tel./fax: 81/743-70-36
tel.: 81/532-39-54 (kuria)
e-mail: a.mizinski@diecezja.lublin.pl

 

Wykaz publikacjiArchidiecezja Lubelska - Biskup Artur Miziński

do góry strony