ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI


Lublin, dnia 6 marca 2003 r.
N. 140/Gł/2003

DEKRET
 

Mając na uwadze troskę w zakresie estetyki wnętrz w obiektach sakralnych Archidiecezji Lubelskiej, zarządzam, aby każdy proboszcz, administrator parafii, rektor kościoła, który zamierza dokonać zmian w wystroju wnętrza świątyni lub kaplicy (ewentualnie najbliższego ich otoczenia), zgłosił swój projekt do Archidiecezjalnej Komisji Artystycznej, kierowanej przez ks. kan. Eugeniusza Kościółkę.
Projekt ewentualnych zmian wystroju, będzie można wykonać dopiero po pozytywnym, pisemnym zaopiniowaniu go przez Komisję.

 

 

 

+Józef Życiński
ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI