ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI
Lublin, 3 stycznia 2001 roku

Nr 3/Gł/2001

DEKRET


          W nawiązaniu do art. 336 II Synodu Diecezji Lubelskiej o sporządzaniu testamentu, zgodnie z kan. 282 § 2 KPK i przepisami kodeksu cywilnego przypominam, że testament kapłana Archidiecezji Lubelskiej ma być sporządzony własnoręcznie lub w formie aktu notarialnego. W treści testamentu należy wymienić ustanowionego spadkobiercę (lub spadkobierców), ewentualnie zapisobierców oraz wykonawcę testamentu w osobie kapłana, jak również określić miejsce i organizatora pogrzebu. Jeden egzemplarz testamentu należy złożyć w Kancelarii Kurii Metropolitalnej, a drugi przechowywać w bezpiecznym, ale łatwym do odnalezienia miejscu.

 

          Testament powinien dokładnie określać dobra prywatne kapłana, gdyż przekazaniu na mocy testamentu nie podlegają nieruchomości oraz rzeczy ruchome, stanowiące własność parafii, rektoratu lub innej instytucji kościelnej, np. części systemu ogrzewczego, oświetleniowego itp. (szczegółowe informacje odnośnie do formy testamentu: Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej, nr 4/1999, s 922-930 ).


          Jednocześnie postanawiam, aby aktualizacja testamentu, zależnie od potrzeby i okoliczności następowała przynajmniej raz na 5 lat.

+ Józef Życiński

ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI