SYNODUS DIOECESANA LUBLINENSIS PRIMA


Anno MCMXXVIII


Diebus 25, 26, 27 Septembris


AB EXCELLENTISSIMO, ILLUSTRISSIMO AC REVERENDISSIMO


MARIANO LEONE FULMAN

EPISCOPO LUBLINENSI


IN ECCLESIA CATHEDRALI CELEBRATA


LUBLINI 1928

 (index generalis - spis treści)

 
PIERWSZY SYNOD DIECEZJALNY LUBELSKI


ODBYTY W KOŚCIELE KATEDRALNYM

W DNIACH 25, 26, 27 WRZEŚNIA 1928 ROKU


PRZEZ


MARIANA LEONA FULMANA

BISKUPA LUBELSKIEGO


LUBLIN 1928


 

(opracowanie elektroniczne: ks. LA) ©