ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI

 

Lublin, 7 października 2003 r.

Nr 1211/Gł/2003

 

DEKRET

o  zasadach uczestnictwa w rekolekcjach kapłańskich

 

Mając na uwadze uporządkowanie zasad uczestnictwa w corocznych, obowiązkowych rekolekcjach kapłańskich oraz potrzebę zacieśniania więzi międzypokoleniowej we wspólnocie prezbiterium lubelskiego, nakazuję, aby każdy kapłan pracujący na terenie Archidiecezji przynajmniej co drugi rok odprawiał je w jednym z domów rekolekcyjnych należących do Archidiecezji Lubelskiej.

Każdemu z uczestników ćwiczeń rekolekcyjnych życzę obfitości darów Ducha Świętego i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

 

 

 

                        +Józef Życiński

            ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI

NOTARIUSZ