ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI

 

Lublin, 18 grudnia 2002 r.

Nr 1162/Gł/2002

 

  

DEKRET

o umieszczaniu reklam na terenie należącym do kościelnych osób prawnych

 

Mając na uwadze szacunek dla miejsc katolickiego kultu, na terenach należących do kościelnych osób prawnych, zakazuję umieszczania reklam o charakterze komercyjnym bez porozumienia się z Kurią Metropolitalną.

Wszystkie dotychczasowe reklamy o charakterze komercyjnym, na które nie było powyższej zgody, należy niezwłocznie usunąć.

 

KANCLERZ +Józef Życiński
ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI