Lublin, 31 maja 2002 r.
Nr 394/Gł/2002

ZARZĄDZENIE
w sprawie informacji o godzinach Mszy Świętych

Obejmując troską duchowe potrzeby wiernych nawiedzających naszą Archidiecezję w okresie wakacyjnym, polecam, aby we wszystkich kościołach informacje o porządku niedzielnych Mszy Świętych zostały umieszczone w widocznych miejscach przed świątyniami.

+ Józef Życiński
ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI