Parafia: Mełgiew, pw. św. Wita

Wezwanie:św. Wita
Liczba wiernych:6929
Erygowana:1394 rok
Odpust:św. Wita - niedziela po 16.06
św. Tekli - niedziela po 23.09
św. Jana Nepomucena - niedziela po 16.05
Msze święte:
Kancelaria:czynna w dni powszednie 8:30 - 9
Adres:ul. Kościelna 12
21-007 Mełgiew
Telefon:
Strona www:http://melgiew.kuria.lublin.pl/
Księża :Dariusz Jarosław Moczulewski
Jan Rogowski
Rafał Lewandowski
Paweł Szczygliński
Historia parafii:Pierwsza wzmianka o istnieniu par. pochodzi z 1325 r. Była bardzo rozległa, m. in. ob. par. Kawęczyn, część Świdnika. Z w/w względów już w XV w. był tu wikariusz. Od lat 60-tych XVI w. do końca tego wieku działała w parafii grupa protestantów. Od pocz. XVII w. jest szkoła par. i szpital dla biednych. W XVIII w. powstała biblioteka. Od 1837 r. działało bractwo św. Jana Nepomucena. W 1937 r. ks. Józef Żyszkiewicz sprowadził do Mełgwi Siostry Betanki, które zamieszkały w domu ofiarowanym przez właściciela majątku Podzamcze, Antoniego Szlubowskiego.
Podczas II wojny światowej, na skutek akcji eksterminacyjnej ucierpiała ludność miejscowa i duszpasterze: w 1941 r. aresztowano 2 wikariuszy, ks. Wacława Zalewskiego i ks. Edwarda Cąkałę, wywieziono na Zamek Lubelski i rozstrzelano za pomoc materialną i moralną okazywaną partyzantom.
Archiwum par. zawiera m. in. akta metrykalne od 1800 r., księgę bractwa św. Jana Nepomucena, kronikę par. od 1902 r.
Kościół:
Miejscowości:Dominów; Jacków; Janowice; Janówek; Józefów; Krępiec I; Krzesimów; Lubieniec; Mełgiew; Minkowice; Nowy Krępiec; Piotrówek; Podzamcze; Trzeciaków; Trzeszkowice; Żurawniki;
STRONA GŁÓWNA