Parafia: Kamionka, pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

Wezwanie:św. Apostołów Piotra i Pawła
Liczba wiernych:5113
Erygowana:1400 rok
Odpust:św. Apostołów Piotra i Pawła - 29.06
Msze święte:niedziele i święta: 8.00, 11.00, 17.00; w Syrach: 9.30
dni powszednie: 7.00, 7.30
Kancelaria:czynna: 8-9; 16-17
Adres:ul. Kościelna 8
21-132 Kamionka
Telefon:
Strona www:http://kamionka.parafia.info.pl/
Księża :Piotr Wojciech Jastrzębski
Stanisław Słowik
Arkadiusz Rafał Kot
Historia parafii:Parafia istniała już w latch 1459-63. Dokładniejsze dane pochodzą dopiero z XVII w. Pierwotne uposażenie nie jest znane, wzrastało jednak na skutek nowych darowizn tak, że pod koniec XVIII w. posiadała m. in. 148 mórg ziemi ornej i łąk. Inwentarz z 1849 r. podaje, że ziemi kościelnej było 220 mórg. Parafia należała do diecezji krakowskiej, od 1805 - do lubelskiej, dekanat Lubartów, obecnie Michów.
W parafii działały bractwa: Pocieszenia NMP, od pocz. XVII w., bractwo miłosierdzia, od XVIII w. oraz różańcowe. Istniał także szpital dla ubogich, który działał jeszcze w I połowie. XIX w. Parafia posiadała zasługi w dziedzinie szkolnictwa: do końca XVIII w. działała tu szkoła. Pododnie biblioteka, sięgająca początkami do początku XVIII w. II wojna światowa pochonęła liczne ofiary z terenu parafii. Na Zamku w Lublinie rozstrzelano m. in. duszpasterzy kamionkowskich: ks. Piotra Gintowt- Dziewałtowskiego, proboszcza i ks. Antoniego Hunicza, wikariusza.
Na plebanii jest kilka zabytkowych przedmiotów ofiarowanych przez Zamoyskich i parę zabytkowych obrazów olejnych.
Archiwum zawiera m. in. najstarsze zachowane akta pochodzące z 1610 r. (księgi metrykalne, albumy z życia parafii, księgi bractw itp.).
Kościół:
Miejscowości:Biadaczka; Borek; Bratnik; Ciemno; Dąbrówka; Dębczyna; Grabów Las; Kamionka; Kierzkówka kol.; Kokosz; Kozłówka kol.; Kozłówka w.; Krzywy Dąb; Nowy Skrobów; Ostrów; Polny Młyn; Rudka Gołębska; Samoklęski ośrodek; Samoklęski w.; Siedliska; Siedliska Stara Wieś; Siedliska Zaolszynie; Syry;
STRONA GŁÓWNA