Parafia: Chodel, pw. Trójcy Świętej i Narodzenia NMP

Wezwanie:Trójcy Świętej i Narodzenia NMP
Liczba wiernych:6895
Erygowana:1326 rok
Odpust:Niedziela Trójcy Świętej
Narodzenia NMP - 8.09
Msze święte:niedziele i święta: 7:30, 9, 10:30, 11:30, 16
Wronów: 13, w I piątek i I sobotę o 7:00
dni powszednie: 7, 7:30, 18
Kancelaria:czynna w dni powszednie 8-10 i 17 - 18
w niedziele i święta między mszami
Adres:ul. Kościelna 21
24-350 Chodel
Telefon:81 829 10 19; 81 829 11 41
Strona www:http://chodel.com/parafia
Księża :Teodor Paweł Bartecki
Tadeusz Henryk Domżał
Ryszard Mieczysław Sowa
Mariusz Józef Wiracki
Historia parafii:Pierwsza wzmianka o istnieniu par. pochodzi z 1325 r. Została ona bogato uposażona w ziemie i dziesięcinę. W 1582 r. Bernard Maciejowski przekazał Jezuitom lubelskim klucz do dóbr chodelskich i część samego miasta Chodel. Jezuici wybud. świątynię drewnianą w 1616 r. na tzw. Lorecie, wyspie na stawie o 1 km od Chodla. W 1750 r. wybud. tam kościół murowany na wzór obecnej lubelskiej katedry. Działała tu także ekspozytura lubelskiego kolegium jezuickiego. Po kasacie zakonu w 1773 r. świątynia ulegała stopniowej ruinie. Dawniej także istniała kaplica publiczna w Godowie, gdzie zakon miał swój majątek.
Od poł. XVI w. księża diecezjalni obsługowali w Chodlu 2 świątynie, w tym czasie wybud. jeszcze jedną, istniejącą do dnia dzisiejszego, natomiast dawna, drewniana, pw. św. Piotra stojąca na przedmieściu, pełniła funkcje k-ła szpitalnego. W 1783 tr. kupił ją proboszcz z Dzierzkowic i przeniósł do Księżomierzy. Obecnie na miejscu tego k-ła stoi szkoła podstawowa. Drugi szpital dla ubogich istniał przy k-le par. Ponadto parafia prowadziła szkołę, niewielką bibliotekę. Przy k-le skupiało się kilka cechów i bractw. Teren par. był pocz. bardzo obszerny ( obejmował m. in. dziesiejsze par. Ratoszyn i Kraczewice ). Od końca XVI w. Chodel był dekanatem. Zlikwidowany w 1866 r. przeszedł do dek. lubelskiego i potem bełżyckiego. W życiu religijnym i duszp. ważną rolę odgrywa kult obrazu MB Loretańskiej ( dawniej umieszczony w k-le Jezuitów i czczony od 1616 r.) Istniała także biblioteka par., o której wspominają wizytacje z XVIII w. Jednak uległa ona zniszczeniu w czasie I wojny światowej, a resztki rozgrabiono w okresie późniejszym.
Z dziejami par. związane są m. in. nazwiska Samuela Maciejowskiego i prymasa Bernarda Maciejowskiego. W latach 1843-44 pracował tu także ks. Piotr Ściegienny.
Archiwum par. zawiera m. in. akta chrztu zaślubionych z XVI w. Ciekawa jest kronika par., której I część została założona w 1884 r. oraz wizytacje biskupie z pocz. XIX w.
Kościół:
Miejscowości:Adelina; Antonówka; Borów kol.; Borów w.; Budzyń; Chodel os.; Cuple; Dąbrowa Wronowska; Dębiny; Dylążki; Godów kol.; Godów w.; Granice; Huta Borowska; Jeżów; Kawęczyn; Komaszyce Nowe; Komaszyce Stare; Książ; Lipiny; Majdan Borowski; Malinowszczyzna; Osiny; Przytyki; Ruda Godowska; Ruda Maciejowska; Sewerynówka; Siewalka; Skrzyniec; Truszów; Trzciniec; Wólka Komaszycka; Wronów; Zastawki;
STRONA GŁÓWNA