Jubileusz rozpoczęty

ROK JUBILEUSZOWY ROZPOCZĘTY

Krzysztof Szlanta

www.seminarium.kuria.lublin.pl

Uroczyste nieszpory, którym w Niedzielę Chrztu Pańskiego, w seminaryjnym kościele przewodniczył metropolita lubelski abp Stanisław Budzik rozpoczęły rok jubileuszowy obchodzony z racji 300. rocznicy erygowania lubelskiego Seminarium Duchownego. Wspólnotę modlitwy tworzyli księża biskupi (wraz z abp Stanisławem obecni byli bp Mieczysław i bp Artur), księża wychowawcy, kapłani dekanatu Lublin-śródmieście, księża wykładowcy, siostry zakonne, zaproszeni goście świeccy i alumni.

W homilii wygłoszonej podczas nieszporów ks. abp Stanisław zaprosił do tego, aby wspominając swój chrzest – pierwszy i najważniejszy sakrament –  przypomnieć sobie o wielkiej godności Dziecka Bożego i odnowić zapał do realizacji charyzmatów wynikających z przyjęcia tego sakramentu. Dalej Ksiądz Arcybiskup pochylał się na poszukiwaniem odpowiedzi na trzy fundamentalne pytania, które winien zadawać sobie każdy chrześcijanin, a tym bardziej kapłan: Kim jest Bóg? Kim jest Jezus Chrystus? Kim jest człowiek? Na rozpoczynający się rok jubileuszowy abp Budzik postawił trzy zadania, w sposób szczególny dotyczące przygotowujących się do kapłaństwa. Pierwszym z nich jest podporządkowanie wszystkich wysiłków sprawie Bożej, tak aby to Bóg był na pierwszym miejscu; drugie nakazuje Chrystusa postawić w centrum wszelkiego rodzaju formacji (ludzkiej, duchowej czy intelektualnej); trzecie z kolei jest otwarciem się – w myśl nauczania papieża Franciszka – na konieczność misyjnego nawrócenia i potrzebę wychodzenia do drugiego człowieka. Kończąc homilię abp Stanisław zawierzył seminaryjną wspólnotę i rok jubileuszowy opiece Matki Bożej, Gwieździe Nowej Ewangelizacji.

 

W godzinach wieczornych w seminaryjnym kościele miała miejsce druga część uroczystości inaugurującej rok jubileuszowy – koncert kameralny Wieniawski Kwartet. Artyści Filharmonii Lubelskiej wykonali utwory Mozarta, Beethovena i Dvořáka a całość koncertu swoim komentarzem opatrzyła p. prof. Teresa Księska-Falger, Prezes Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

Co kryje się za murami?

 

Ks. Rafał Pastwa (Gość NIedzielny)

Mało kto wie, że fundatorkami lubelskiego seminarium były kobiety. Pierwszą z nich była barokowa poetka - Anna Zbąska, drugą - Jadwiga Niemyska, właścicielka majątku w Dysie.

Co kryje się za murami?   Rafał Pastwa /GN Rektor seminarium zaprezentował dekrety Penitencjarii Apostolskiej oraz plan obchodów Roku Jubileuszowego
Przez cały rok będą odbywać się specjalne nabożeństwa i koncerty

Podczas konferencji prasowej zwołanej w lubelskim seminarium ks. rektor dr Marek Słomka przedstawił program obchodów Roku Jubileuszowego. Zaprosił na cotygodniowe Msze św. do kościoła seminaryjnego przy ul. Wyszyńskiego 6 w Lublinie. Będą one sprawowane w każdą niedzielę o godzinie 11.30. Specyfiką tych Mszy św. będzie to, że po raz pierwszy będą mogli w niej uczestniczyć na taką skalę wierni świeccy. Do tej pory kościół służył jedynie klerykom i wychowawcom, a nabożeństwa miały charakter zamknięty. Na czas obchodów Roku Jubileuszowego Stolica Apostolska przewidziała udzielanie wiernym odpustów. Ks. Słomka zaprezentował dekrety nadesłane na tę okoliczność z Penitencjarii Apostolskiej. Nie zabrakło z jego strony słów wdzięczności wobec dawnych i współczesnych fundatorów i dobrodziejów seminarium.

Początki Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie należy łączyć z przybyciem do miasta księży ze Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego à Paulo. Zakon ten, założony w pierwszej połowie XVII wieku we Francji, zgodnie z myślą założyciela, zajął się organizowaniem diecezjalnych seminariów duchownych i przygotowywaniem młodych kapłanów do pracy duszpasterskiej. W 1698 roku Anna Zbąska, podkomorzyna lubelska uczyniła fundację dla księży misjonarzy w postaci majątku Maciejowice, a w roku 1700 przekazała 26000 zł z myślą o założeniu domu zakonnego w Lublinie. W tym celu zakupiono położoną na przedmieściu lubelskim kamienicę murowaną, zwaną Suchorabską, wraz z budynkami gospodarczymi i ogrodem. W latach 1701-1714, dzięki licznym fundacjom okolicznej szlachty, zwłaszcza zaś Jadwigi Niemyskiej, właścicielki Dysa, uznawanej za właściwą fundatorkę seminarium, zgromadzono potrzebne środki, w oparciu o które 8 października 1714 roku biskup krakowski Kazimierz Łubieński erygował w Lublinie, w budynkach zakonnych, diecezjalne seminarium pod zarządem księży misjonarzy. Fundacja przewidywała obowiązek kształcenia trzech kleryków.

Obecnie Seminarium Duchowne kształci i formuje wielu kandydatów do kapłaństwa. Przez trzysta lat wydało wybitnych kapłanów i uczonych, którzy pracują w kraju i za granicą. W niedziele odbędą się oficjalne uroczystości rozpoczynające Rok Jubileuszowy w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie pod przewodnictwem metropolity lubelskiego abp. Stanisława Budzika. - Przez cały Rok Jubileuszowy w całej archidiecezji trwać będzie "Powołaniowy Szlak Modlitwy" jako most łączący parafie z naszym seminarium. W każdą niedzielę inna parafia będzie się modlić za nas, a my - klerycy i wychowawcy - za konkretną wspólnotę parafialną - powiedział ks. prefekt Paweł Bartoszewski.
300 lat Seminarium Duchownego

kp/KAI

 

Jeden z najstarszych zabytków piśmiennictwa liturgicznego – „Mszał Kraśnicki” z ok. 1400 roku zaprezentowano 9 stycznia podczas konferencji inaugurującej jubileusz 300-lecia istnienia Wyższego Metropolitalne Seminarium Duchownego w Lublinie. Utworzone 8 października 1714 roku, zalicza się do najstarszych w Polsce instytucji kształcących przyszłych księży.

Lubelskie seminarium funkcjonuje w strukturach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w ramach Wydziału Teologii. – Warto przypomnieć, że przez pierwsze lata istnienia KUL, w gmachu seminaryjnym wszyscy studenci pobierali naukę, przychodząc na zajęcia w ramach różnych kierunków – przypomniał ks. dr Marek Słomka, rektor seminarium na zwołanej dziś, okolicznościowej konferencji prasowej. Zaprezentowano na niej także okolicznościowe dokumenty nadesłane z Watykanu. Na ich podstawie metropolita lubelski abp Stanisław Budzik będzie mógł udzielić specjalnego błogosławieństwa i jubileuszowych odpustów.

Na konferencji pokazano również najstarszy z zabytków piśmiennictwa liturgicznego - "Mszał Kraśnicki” z ok. 1400 r., przechowywany i eksponowany na terenie seminarium w Muzeum Starodruków i Sztuki Sakralnej. Jest on jedną z najcenniejszych pamiątek nie tylko dla seminarium. - Kilka lat temu został on poddany gruntownej renowacji, teraz zaś chcemy przybliżyć jego piękno społeczności Lublina i zaprosić do utworzonego kilkanaście tygodni temu Muzeum – tłumaczy ks. Andrzej Oleszko, dyrektor ekonomiczny seminarium. Muzealna biblioteka posiada obecnie 611 tytułów rękopisów, 175 tytułów inkunabułów i 17 tys. 733 starodruków. Dotychczas Muzeum odwiedziło ok. 700 osób.

Seminarium w Lublinie dziedziczy tradycje okolicznych seminariów duchownych, dziś już nieistniejących. 300 lat jego nieprzerwanej historii można podzielić na dwie równe części. Pierwsza, związana jest z działalnością zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, powołanego do szerzenia misji ludowych i kształcenia przyszłych kapłanów. W 1714 r. biskup krakowski oficjalnie erygował seminarium duchowne w Lublinie (Lublin należał wówczas administracyjnie do diecezji krakowskiej). Gdy w początkach XIX wieku powstała diecezja lubelska, uczelnia stała się jej częścią podlegając jurysdykcji miejscowych biskupów.

Jak przypominał rektor, seminarium lubelskie powstało dzięki fundacjom Anny Zbąskiej, poetki z okresu baroku. To ona ufundowała kamienicę Misjonarzom św. Wincentego a Paulo. Stanowi ona dzisiaj najstarszą część kompleksu zabudowań uczelni. Jej fronton ozdabiają zabytkowe płaskorzeźby, w formie medalionów. Drugą fundatorką była Jadwiga Niemyska, która przekazała Nowodwór k. Lubartowa, jako finansowe i gospodarcze zaplecze, dzięki któremu możliwe było funkcjonowanie seminarium i utrzymanie kształcących się w nim kleryków. – Zgodnie z złożeniami fundacji, mogło się wówczas dzięki niej kształcić trzech alumnów. Takie były początki naszej historii, która dzisiaj dotyczy znacznie większej grupy kształcących się tu studentów – wyjaśniał rektor Słomka.

Wychowawcy i studenci Seminarium chcą przeżywać swój jubileusz nie tylko we własnym gronie. Do wspólnego świętowania zapraszają zarówno mieszkańców Lublina, jak i archidiecezji a nawet z innych obszarów Polski czy zagranicy. – Wielu naszych absolwentów pracuje na różnych kontynentach. Na centralne, październikowe uroczystości zaprosimy gości m.in. z Włoch, Niemiec czy USA – zapowiedział ks. rektor Słomka.

Główne uroczystości jubileuszowe zaplanowano na 25 października 2014 r., złożą się na nie: okolicznościowa akademia, inauguracja nowego roku akademickiego oraz jubileuszowa Eucharystia, podczas której zostanie wykonana „Msza Koronacyjna” Wolfganga Amadeusza Mozarta. – Ufam, że będzie to wydarzenie nie tylko religijne, ale i kulturalne. Będzie to okazja, by w tak bogatej formie podziękować Bogu za naszą historię oraz wyrazić wdzięczność tym ludziom, którzy tę historię współtworzyli – poinformował ks. Słomka.

Celowi temu posłużą także tzw. „stacje jubileuszowe”, poświęcone wspólnotom współpracującym z lubelskim seminarium, m.in. siostrom służkom, czy Towarzystwu Przyjaciół Seminarium. Przewidziano również okolicznościowy dzień dziękczynienia Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, za współpracę i zapewnienie intelektualnego zaplecza. Jak poinformowano, będzie to także okazja upamiętnienia Jana Pawła II i dziękczynienia za jego kanonizację

Rektor seminarium przedstawił także propozycje promocji uczelni poprzez tzw. apostolat powołaniowy. W ramach specjalnego projektu akcja ta obejmie młodzież szkolną, do której adresowane będą m.in. okolicznościowe konkursy. Inną akcją, która już została zainaugurowana jest tzw. „Powołaniowy Szlak Modlitwy”. – Najważniejszą rzeczą jest przecież modlitwa, rozwój duchowy, dbanie o to, byśmy mieli dobrych księży w parafiach” – stwierdził rektor. Przez cały rok, codziennie, jedna z parafii archidiecezji lubelskiej modli się w intencjach seminarium i powołań, a wspólnota alumnów i wychowawców odwzajemnia tę modlitwę w swoim kościele seminaryjnym.

- Chcę gorąco zaprosić wszystkich do uczestniczenia w naszej radości. Szczególnie zapraszam wszystkich wiernych do udziału w niedzielnych mszach świętych w kościele seminaryjnym, jakie chcemy sprawować tutaj przez cały rok jubileuszowy – dodał na zakończenie rektor. Pierwsza taka Msza św. zostanie odprawiona w seminaryjnym kościele pw. Przemienienia Pańskiego w niedzielę, 19 stycznia o godz. 11.30. Dotychczas kościół nie był dostępny dla szerszego grona wiernych czy turystów. Uczestniczący w tych Mszach św. będą mogli skorzystać z daru odpustu zupełnego, za zgodą Stolicy Apostolskiej.

copyright: kp/KAI Lublin
do góry strony | powrót
STRONA GŁÓWNA