Kan. 1384. W celu otrzymania dyspensy od małżeństwa niedopełnionego albo dyspensy od małżeństwa dla dobra wiary, należy ¶ci¶le zachować normy specjalne wydane przez Stolicę Apostolsk±. KPK/83: 1698 § 1
KPK/17: 1962
SN: 470, 471
CA: 108
tekst łaciński