Kan. 862. Małżeństwo niedopełnione może być dla słusznej przyczyny rozwiązane przez Biskupa Rzymskiego na prośbę obydwu stron lub tylko jednej, choćby druga się nie zgadzała. KPK/83: 1142
KPK/17: 1119
CA: 108
tekst łaciński