Kodeks Kanonów Ko¶ciołów Wschodnich

Wydawcy:

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej  "Gaudium"Wydano za zgod±
Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica
z dnia 14 maja 2001 r. Nr 344331

La Santa Sede, a norma delle convenzioni internazionali, si riserva i diritti esclusivi sul testo,
sia per quel che riguarda la sua ristampa nella lingua Latina,
sia per quanto concerne le traduzioni e le publicazioni dello stesso testo in altre lingue.
(Segreteria di Stato, 25 Ottobre 1990) ©


tłumaczenie polskie:
ks. dr Leszek Adamowicz 
dr Marzena Dyjakowska 

opracowanie elektroniczne:
ks. dr Leszek Adamowicz 
ks. mgr Jarosław Pilu¶ 
Kalikst Zacharuk 

korekta:
Barbara Poniatowska

opracowanie komputerowe wydania drukowanego i PDF:
Hanna Fijołek

© Copyright by Gaudium