CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM

AUCTORITATE
IOANNIS PAULI PP. II
PROMULGATUS

* * *

KODEKS KANONÓW KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH

PROMULGOWANY
PRZEZ
PAPIEŻA JANA PAWŁA II